For praktisk hjelp ved et dødsfall, ring oss på
03024
hele døgnet

Programhefte til begravelsen

Det er mange små og store ting å tenke på ved en begravelse, og svært mange tråder å holde i. En viktig del av en seremoni, uansett om den vil være religiøs eller humanistisk, er programheftet. Spørsmål vi gjerne får er hva den skal inneholde, hvordan den skal se ut og hvem som printer disse.

Skrevet av fonus 1. februar 2022

Hva er et programhefte?

Et programhefte er kort fortalt en oversikt over programmet til seremonien. Disse vil ofte deles ut i kirken/annet seremonisted eller kan være lagt ut på forhånd ved sitteplassene. Innholdet i programheftet vil variere alt etter hva slags type seremoni som vil holdes. For en kirkelig begravelsesseremoni vil heftet for eksempel gjerne inneholde sanger og salmer. Programmet kan gjerne også inneholde et lite dikt eller sitat avdøde var glad i, eller en hilsen fra familien til de fremmøtte.

Hvordan skal et hefte se ut?

Dette er helt opp til personlige preferanser. Noen velger å avbilde den som skal minnes på forsiden av heftet, mens andre velger å benytte symboler eller tegninger. Begravelsesbyråer tilbyr ofte programhefter i ulike design som du kan velge fritt mellom. Noe det er vanlig å ha med i et hefte, utover selve programmet, er navn på avdøde, fødselsdato, dødsdato, samt sted og tid for seremonien.

Hva er eksempler på programinnhold?

For kirkeseremonier, vil et program ofte inkludere preludium, salmer, innledende ord, bønn, minneord, musikkinnslag, skriftlesning, taler og postludium. Seremonien fortsetter gjerne ved graven, med velsignelse, bønn, salmer, skriftlesning og senking av kisten. Ved en humanistisk begravelse vil programmet ofte inkludere musikk, minnetaler, dikt, sang og minneord.

Hvordan får man printet heftene?

Det er fullt mulig å printe programhefter selv, men det kan fort bli svært tidkrevende om det er forventet mange fremmøtte. Dersom det heller er ønskelig, kan heftene lages og printes gjennom begravelsesbyrået. Dette kan du for eksempel gjøre gjennom Fonus. Dersom du ønsker mer informasjon om programhefter, kister, urner og gravstener, ta gjerne kontakt med Fonus Begravelsesbyrå. Du kan også få bistand fra oss med planlegging av selve begravelsen.