For praktisk hjelp ved et dødsfall, ring oss på
03024
hele døgnet

Sorg og sorgreaksjoner når noen har gått bort

Når noen som har stått deg nær går bort fører det til en sorgreaksjon som kan utarte på ulike måter. Hvordan vi reagerer kan være svært forskjellig og det er viktig å respektere ulike, og til dels sterke, reaksjoner. Samtidig er dette noe vi alle vil oppleve. Å miste noen er rett og slett en naturlig del av livet.

Skrevet av fonus 2. juni 2022

Mange måter å reagere på

Noen kan føle en stor tomhet når de mister en av sine nærmeste. Andre vil føle på avmakt, hjelpeløshet, skyldfølelse eller kanskje til og med sinne. Det er mange følelser og tanker som skal bearbeides, og en fellesnevner er at man må ta tiden til hjelp. Kanskje blir sorgen aldri helt borte, men den vil gjerne føles annerledes etter hvert som årene går. Iblant dør noen uten forvarsel, som i en ulykke eller ved selvmord. Da kan reaksjonen bli svært forskjellig fra hva tilfellet ville vært ved et mer forventede dødsfall, som for eksempel ved alderdom eller lengre tids sykdom.

Tid til å bearbeide sorgen

En vanlig reaksjon ved uventede dødsfall er gjerne en form for sjokkfase som mange pårørende har beskrevet som uvirkelig. Nettopp det å gå gjennom ulike sorgfaser er veldig vanlig når man har mistet noen. De preges gjerne av ulike følelser som tristhet og tap, men etter hvert også av erkjennelse og bearbeidelse. Dette er helt normalt, og det er viktig å gi plass til følelsene som dukker opp. Når man står midt i en altoppslukende sorgprosess, er det også viktig å ikke glemme å ta vare på seg selv. Det kan handle om så enkle ting som å sove, spise og drikke.

Fonus er et gravferdsbyrå med lang erfaring og stor forståelse for ulike former for sorgprosesser pårørende går igjennom. Vi er her alltid for deg om du skulle ha behov for noen å snakke med.