For praktisk hjelp ved et dødsfall, ring oss på
03024
hele døgnet

Ulike alternativer: Humanistisk gravferd

Ved dødsfall er det familie/pårørende som avgjør om det skal være en begravelsesseremoni og detaljene rundt denne. Det kan samtidig være slik at avdøde hadde personlige ønsker som påvirker hvordan begravelsen vil foregå.

Skrevet av fonus 2. mai 2022

Der det finnes dokumenterte ønsker fra den avdøde vedrørende gjennomføring av begravelsen, er pårørende lovpålagt å følge ønske om kremering og hvem som skal ha gravferdsretten.

Første kontakt

En religiøs begravelse er ikke den eneste muligheten, og mange foretrekker å gå i en humanistisk retning. En humanistisk begravelse og seremoni er en mulighet for alle som ønsker det. Det er byrået som tar kontakt med Human-Etisk Forbund dersom dette er det foretrukne alternativet for begravelsen. Det er selvsagt mulig å ta kontakt selv, men vi arrangerer gjerne dette for deg.

Gravferdtaler fra Human-Etisk Forbund

Ved begravelse i regi av Human-Etisk Forbund, vil du blir kontaktet av en gravferdstaler, og sammen bli dere enige om et tidspunkt for hjemmebesøk. Det er gravferdstaleren som fyller den rollen som for eksempel en prest ville hatt. Gravferdstaleren vil gjennom samtaler lære mer om den avdøde, og danne seg et inntrykk av det livet som er levd. Her har familien og pårørende mulighet til å fortelle historier, små anekdoter og detaljer fra den avdøde sitt liv. Gravferdstaleren vil deretter samle sammen disse inntrykkene og forfatte en personlig tale. Det er også mulighet for dikt, musikkstykker, bildefremvisning med mer.

Ønsker og spesifikasjoner

Det er mange muligheter når det kommer til gjennomføring av begravelsesseremonien. Enten det er et ønske om kiste, urne, askespredning, urnesenking – en humanistisk seremoni tar hensyn til ønskene til familie og pårørende. Alle har rett på en gravplass, og de pårørende kan selv være med på å bestemme plassering. Fonus hjelper deg med alt det praktiske, du kan være trygg på vårt begravelsesbyrå. Lillestrøm, Oslo og omegn – vi svarer raskt på henvendelser og ivaretar en verdig prosess i utformingen det siste farvel. Ta gjerne kontakt med et av våre kontorer for mer informasjon og veiledning.