Bokstavvalg

(I bokstavtype III benyttes de store bokstavene kun til forbokstaver)