For praktisk hjelp ved et dødsfall, ring oss på
03024
hele døgnet

Valg av bokstaver

Enkelte av våre gravstener har spesifikke anbefalinger for bokstavvalg.

For bokstavtype III benyttes de store bokstavene kun til forbokstaver.