Når kundeservice avgår med døden

Dødens praktiske, men brutale realitet Nylig fikk vi møte dødens praktiske, men brutale realiteter da Kirsten Natvig åpenhjertig delte om marerittet hun endte opp med å stå i når hennes mann døde brått. Brev med betalingskrav hopet seg opp med det som oppleves som truende formuleringer, heller enn hjelp og bistand fra bank, skattemyndigheter eller strømselskap. […]

#sidet

«En dag skal vi dø. Alle andre dager skal vi leve». Per Olov Enquist. 26.april 2005 signerte min far selvangivelsen med penn. Ikke med SMS. Han tok seg til hodet og satt seg ned i lenestolen. Han la pennen fra seg på selvangivelsen han nøye hadde regnet på og fylt ut, beskrevet den delen av […]