Den vanskelige samtalen

Døden er for mange et sårt og vanskelig tema. Dette er ganske naturlig, spesielt dersom man ikke har tenkt eller snakket mye om temaet tidligere. Når noen dør er det mange liv som påvirkes. Det er en sorgprosess som skal gjennomgås, bearbeides og ikke minst føles på. Når man selv ikke er nærmeste pårørende, kan det være vanskelig å finne de rette ordene i kommunikasjonen med nærmeste familie. Vår opplevelse er at de som står i en livskrise og en sorg setter pris på at man er oppriktig, ærlig og respektfull.

Hvordan ordlegge seg

Det er mange ord vi bruker i stedet for «død» eller «døden», slik som «å sovne inn», «ikke lenger blant oss», «vandret videre» og andre uttrykk. Andre forhold vil også påvirke hvordan vi snakker om døden, slik som kultur, personlige og familiære forhold. Det finnes ingen fasit for hvordan vi bør ordlegge oss eller snakke med pårørende. Det er heller viktig å være seg selv. Det er ikke slik at du nødvendigvis skal tilpasse deg til det du tror den pårørende ønsker å høre. Vær ærlig, respektfull og ikke vær så redd for å si noe «feil».

Spør, tilby og lytt

Du kommer langt med å være ydmyk, lyttende og spørrende. Kanskje er det en du står nær som har mistet en kjær, kanskje er det en kollega eller venn. Vær den personen du alltid har vært, og spør om det er noe de vil snakke om eller ønsker bistand med. Det er mye verdi i det å bare være til stede, å tilby en skulder der det trengs og å lytte når den du bryr deg om ønsker å dele. Døden kan være et stort og vanskelig tema, men det behøver ikke å bety at vi ikke skal snakke om det.

Fonus er ditt lokale begravelsesbyrå som alltid er der for deg!

Del på sosiale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Flere nyheter fra Fonus:

Tenn et lys

Vi hjelper deg med å tenne et lys Hvis du selv ikke har mulighet til å besøke graven i løpet av allehelgensdag,

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24