Dødsannonser – hvordan skrive en verdig avskjed

En dødsannonse er en kunngjøring fra de nærmeste om et dødsfall. Annonsen rykkes inn i lokalavisen (eller andre steder) så snart man har fastsatt tid og sted for begravelse og eventuell seremoni. Dødsannonse er intet krav, men ofte et ønske fra familie og nære for å bekjentgjøre at en person har gått bort. Det som er viktig å huske på med en dødsannonse er at den i stor grad kan formes av de pårørende selv, både når det kommer til ordlyd, oppstilling og eventuelle symboler. Begravelsesbyråer har ofte forslag til oppsett, og kan hjelpe med ordlyd dersom det er ønskelig. Der dødsannonser før var mer standardisert er det nå mer rom for å gi annonsene et personlig preg.

Symbol etter eget valg

Tidligere har det vært vanlig å benytte symboler tillknyttet den avdøde sitt livssyn, for eksempel å benytte et kors eller et humanistsymbol. Dette er ikke lenger så vanlig, og i dag kan man benytte en rekke ulike symboler. Noen ønsker kanskje logoen til et fotballag, et hjerte eller noe annet som var viktig for den avdøde. Det er også mulig å droppe symbolet. Enkelte aviser aksepterer også bilde av den avdøde, så spør oss gjerne om dette om det skulle være ønskelig. I dag kan dødsannonser være på trykk i papiraviser, men også nettaviser og på begravelsesbyrået sin minneside.

Innholdet i en dødsannonse

De aller fleste dødsannonser vil nevne familierollene til den avdøde – slik som far, søster, bestefar og tante. Den avdøde sitt navn, fødselsdato og dødsdato er det også vanlig å inkludere. I tillegg til det valgfrie symbolet, kan annonsen inneholde et dikt eller vers. Annonsen kan også nevne detaljer for begravelsen. Man betaler per millimeter for annonsen, så her står man fritt til å velge hvor mye plass man ønsker å bruke.

Fonus bistår deg ved dødsfall – det inkluderer utforming av dødsannonsen. Ta kontakt med oss i dag.

Del på sosiale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Flere nyheter fra Fonus:

Tenn et lys

Vi hjelper deg med å tenne et lys Hvis du selv ikke har mulighet til å besøke graven i løpet av allehelgensdag,

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24