Dødsfall i utlandet – informasjon og råd

Når et dødsfall inntreffer i utlandet vil det ofte være ekstra bekymringer knyttet til kostnader, koordinering av repatriering og regler for varsling. Nedenfor finner du noen råd for hvordan du skal gå frem ved dødsfall i utlandet.

Kostnader

Det er strenge regler for hjemsendelse av døde i kiste. Ved dødsfall i utlandet kan disse reglene føre til store ekstra kostnader når det kommer til hjemtransport. Dersom avdøde hadde reiseforsikring, vil denne heldigvis som regel dekke kostnader tilknyttet hjemsendelse ved dødsfall. Ta kontakt med forsikringsselskapet raskt for å avklare dette.

Varsling

Ved et dødsfall i utlandet er det første du må gjøre å kontakte lokale myndigheter eller politi – dersom dette ikke allerede er gjort. Da vil lokale myndigheter ta seg av det neste skrittet, som er å kontakte norske myndigheter. Her er det etablert gode rutiner mellom landene, men du kan også ta kontakt med nærmeste norske ambassade for å informere om dødsfallet. Dersom du er en del av reisefølget, kan du også da få personlig oppfølgning.

Planlegging av hjemkomst

Kontakt gjerne begravelsesbyrået du har valgt i Norge og informer om prosessen så langt. Fonus Begravelsesbyrå har for eksempel bred kompetanse og erfaring med saker der den avdøde skal fraktes fra et annet land til Norge. Vi kan være behjelpelige med bistand, praktisk gjennomføring, ambassadekontakt og mye mer.

Kremasjon

For noen kan kremasjon være det beste alternativet, og da kan dette med fordel ofte utføres i landet hvor dødsfallet fant sted. En urne med kremasjonsaske vil som regel tillates å fraktes med på fly som håndbagasje. Kontakt oss gjerne for hjelp og råd.

Fonus er forberedt på enhver situasjon, og har nødvendig kompetanse og kunnskap for å sikre en verdig avslutning for din kjære. Kontakt oss gjerne ved spørsmål, for avklaringer eller rett og slett for å snakke om hvilke steg som må tas for å få din kjære hjem til Norge.

Del på sosiale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Flere nyheter fra Fonus:

Tenn et lys

Vi hjelper deg med å tenne et lys Hvis du selv ikke har mulighet til å besøke graven i løpet av allehelgensdag,

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24