En siste avskjed: Hva er syning?

I mange land er syning svært vanlig, ja, nærmest en forventet del av begravelsesprosessen. I Norge er det mange som ønsker dette, mens det samtidig er like mange som velger bort denne muligheten. Er dette noe dere vurderer, kan det være fint med litt mer informasjon om hva dette innebærer.

Se den avdøde en siste gang

Syning vil si at familie og venner vil få mulighet til å se den avdøde en siste gang før begravelsen. Den avdøde er i forkant stelt, ofte sminket og gjerne også ikledd egne klær. Han eller hun vil være ilagt kisten som vil være åpen. Noen steder i utlandet er det vanlig med glassmonter som avdøde kan skimtes igjennom. I Norge vil en syning som oftest finne sted i et kapell eller der hvor begravelsen vil holdes, med mulighet for musikk og tenning av lys. Andre steder i verden kan syningen gjerne være mer livlig, hvor familie møtes for å feire livet til den avdøde med mimring og matservering.

Er syning noe som anbefales?

For noen er det viktig å se den avdøde i kisten som et ledd i sorgprosessen. Dette fordi det kan være en nødvendighet for å godta at avdøde ikke lenger er iblant oss eller for å forberede seg emosjonelt på selve begravelsen. For andre er det viktigere å huske den avdøde slik han eller hun var, og vil derfor helst ikke at det siste minnet skal være fra kisten. Det vil være helt opp til den enkelte å vurdere hva som føles mest riktig. Det som er viktig er at ingen tvinges til å delta på en syning dersom det ikke er ønskelig, det gjelder også barn, for å unngå vonde minner. Samtidig er det også viktig å inkludere nettopp barn dersom de ønsker det, da en syning kan gi dem muligheten til å ta en siste avskjed på sin måte.

For deg som har behov for et begravelsesbyrå; Oslo, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark fylker dekkes av Fonus. Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi best kan bistå deg i en vanskelig tid!

Del på sosiale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Flere nyheter fra Fonus:

Tenn et lys

Vi hjelper deg med å tenne et lys Hvis du selv ikke har mulighet til å besøke graven i løpet av allehelgensdag,

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24