Etter seremonien – hva skjer med graven?

Ved begravelse

Ved begravelse på en kirkegård, blir graven fylt igjen av kirkegårdsbetjeningen når begravelsen er over. Da vil alle kranser og blomster legges oppå graven, til disse begynner å visne. Det er festeren som har ansvaret for å fjerne blomster og kranser. På grunn av hensyn til stabiliteten i grunnen på kirkegården skal det gå minst seks måneder før selve gravminnet blir oppsatt på graven. I mellomtiden vil kirkegårdsbetjeningen markere graven midlertidig med navn, slik at den er enkel å finne igjen.

Ved urnenedsettelse og ved kremasjon

I de tilfeller der det er valgt kremasjon, avsluttes som regel gravferdsseremonien i et seremonilokale. Urnenedsettelsen i seg selv kan utføres uten at pårørende er til stede, men dette kan en velge selv. Pårørende kan velge å møte gravplassmyndigheten sin representant til avtalt sted og tid, for å være til stede ved urnenedsettelsen. Nedsettelsen kan skje tidligst 2 dager etter seremoni, og utføres vanligvis 2 uker etter. Urnenedsettelse må også skje innen seks måneder etter kremasjon.

Festet av en grav

Den som er bosatt i kommunen ved sin død, har rett til fri grav. Festeavgiften for graven gjelder da ikke i fredningstiden, som er på 20 år. Etter dette kan man velge å betale for videre feste av graven. Det er bystyret som fastsetter festeavgiften, og denne justeres hvert år med den alminnelige prisstigningen.

Rollen til begravelsesbyrået

Det er fullstendig opp til pårørende og familie om det er ønskelig å involvere et begravelsesbyrå. Oslo har mange tilbydere, og Fonus kan blant annet sørge for en verdig gravferd samt hjelpe med alle formaliteter knyttet til dødsfallet. Det er vanlig å ta kontakt med begravelsesbyrået kort tid etter dødsfallet, for å gjøre formalitetene og listen med ting å huske på litt mer håndterbar. Kontakt oss for mer informasjon om begravelse.

Del på sosiale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Flere nyheter fra Fonus:

Tenn et lys

Vi hjelper deg med å tenne et lys Hvis du selv ikke har mulighet til å besøke graven i løpet av allehelgensdag,

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24