Hva er viktig å tenke på når du velger gravstein?

Når du har mistet en av dine nærmeste og er midt i en sorgprosess er det vanskelig å ta stilling til hvilken gravstein du skal velge. Vi i Fonus har stor forståelse for at dette kan være utfordrende i en tid preget av tristhet og savn. Derfor er våre erfarne medarbeidere klare til å svare på alle slags praktiske spørsmål du måtte ha knyttet til valg av gravstein.

Form, farge og størrelse

Noen sentrale spørsmål du må ta stilling til er hvilken form, farge og størrelse steinen skal ha. I den sammenheng er det relevant å tenke på om det etter hvert skal stå flere navn på steinen eller om det bare skal stå ett navn. Det har igjen betydning for hvor mye plass som kan benyttes til å skrive et lite minneord. Det kan også være lurt å tenke på omgivelsene til kirkegården når du skal velge stein. Er det på vindfullt sted med mye vær er det for eksempel lurt å velge en stein som tåler disse forholdene over tid. Alle steiner er laget for å tåle å stå ute i variert vær, men det kan være noen forskjeller på hvor mye vedlikehold som kreves. For eksempel vil en polert stein være mindre utsatt for mose sammenlignet med en stein som er upolert.

Ta tiden til hjelp

Gravsteinen skal vare lenge og skal være et sted du kan komme til i mange år framover for å minnes din kjære. Derfor kan det være viktig å ta tiden til hjelp når du skal ta ulike valg knyttet til gravstein. Kanskje er det lurt å få den første umiddelbare sorgen litt på avstand før du avgjør slike detaljerte spørsmål. Det er uansett en ventetid før steinen kan settes opp og normalt er dette tidligst seks måneder etter at begravelsesseremonien har funnet sted.

Del på sosiale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Flere nyheter fra Fonus:

Tenn et lys

Vi hjelper deg med å tenne et lys Hvis du selv ikke har mulighet til å besøke graven i løpet av allehelgensdag,

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24