Hva sier man til pårørende etter et dødsfall?

Når noen har gått bort er det veldig vanlig å føle at det er vanskelig å finne de rette ordene. Mange er redde for å uttrykke seg feil, spesielt ovenfor de som sto den avdøde nærmest. Frykten handler gjerne at vi for all del vil unngå å gjøre sorgen større eller å påføre mer smerte. Så, hva sier man egentlig?

Ikke unngå de som har mistet noen

Det finnes ikke noen fasit for hva man skal si i slike situasjoner. Mange pårørende har imidlertid påpekt at de har opplevd at venner og kjente har trukket seg unna dem, nettopp av frykt for å tråkke i salaten og uttrykke seg feil. Eksempelvis har bekjente unngått dem på butikken eller ved å krysse gaten. Det er alltid bedre å si noe til vedkommende når man treffer dem, ettersom ingen liker å føle seg oversett eller unngått.

Vis at du bryr deg med ord

Det viktigste er å vise at man bryr seg, at man er der for pårørende og at man har medfølelse for tapet deres. Et enkelt «Jeg tenker på deg» kan være en god ting å si. Det er også fullt mulig å spørre hvordan det går med vedkommende. På den måten kan han eller hun selv velge å snakke om tapet eller om noe annet. Det er da helt essensielt å lytte, og om dødsfallet blir tatt opp – å vise medfølelse. La den pårørende styre samtalen.

…eller med handling

Iblant handler det ikke bare om ord. Det er også god støtte i for eksempel en klem eller et vennlig klapp på armen. En annen støtte er å tilby praktisk hjelp i den første sorgperioden til den som nettopp har mistet noen. For dem er gjerne sorgen overveldende og enkle dagligdagse oppgaver kan fort komme i bakgrunnen.

Vi i Fonus er et gravferdsbyrå som sammenheng med dødsfall er behjelpelige med alle typer spørsmål. Det spiller ingen rolle om disse er tilknyttet selve gravferden, sorgprosessen eller annet – vi er her for deg!

Del på sosiale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Flere nyheter fra Fonus:

Tenn et lys

Vi hjelper deg med å tenne et lys Hvis du selv ikke har mulighet til å besøke graven i løpet av allehelgensdag,

Relatert artikkel

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24