For praktisk hjelp ved et dødsfall, ring oss på
03024
hele døgnet

Fonus Begravelsesbyrå Sandvika

Kontoret reserverer vi til deg når du trenger oss, uten noen fast åpningstid. Ring oss hele døgnet på 22 50 00 30 eller send en e-post til vi_hjelper_deg_videre@fonus.no for å avtale tidspunkt for møte. Vi skal sørge for at du skal bli ivaretatt.

Begravelseslokaler

Det finnes flere seremonisteder her i kommunen. Vi har 10 kirker:

 • Bryn kirke (350 sitteplasser)
 • Grinilund kirke (350 sitteplasser)
 • Haslum kirke (230 sitteplasser)
 • Helgerud kirke (300 sitteplasser)
 • Høvik kirke (440 sitteplasser)
 • Jar kirke (450 sitteplasser)
 • Lommedalen kirke (600 sitteplasser)
 • Snarøya kirke (250 sitteplasser)
 • Tanum kirke (200 sitteplasser)
 • Østerås kirke (400 sitteplasser)

Livssynsnøytral begravelsesseremoni

I Bærum har vi også Haslum krematorium med sine to kapell, ett stort ett lite, Bryn kapell og Bærum sykehuskapell som er livssynsnøytrale.

Katolsk begravelse

På Stabekk i Nyveien 17A, ligger den katolske kirke for Asker og Bærum, Mariakirken. Denne har plass til ca 200 mennesker. Her er det også mulighet for minnesamvær til ca 80.

Kristi Freds kirke ligger på Eikeli i Veståsen 18 og har 110 sitteplasser. Mulighet for minnesamvær til 100 personer.

Sykehjem med kapell

Ellers er det flere sykehjem som har egne kapell, blant andre:

 • Berger bo og omsorgssenter
 • Stabekktunet
 • Østerås bo og behandlingssenter

Minnesamvær

Minnesamvær er mulig i mange flere lokaler enn de som er tilknyttet kirkene. Noen alternativer er:

Vi bistår med å formidle til minnesamvær.

Det er også flere menighetsaler i de forskjellige kirkene i Bærum og man har også mulighet til å leie for eksempel Stabekk kino eller Grini golfklubb. Fonus samarbeider med Nobel Catering og leverer gjerne catering til minnesamvær, – hjemme eller ute.

Gravplasser i Bærum

I Bærum er det seks gravlunder:

 • Tanum kirkegård
 • Tanum kirkegård
 • Haslum kirkegård
 • Lilleøya gravlund
 • Bryn kirkegård
 • Steinsskogen gravlund
 • Lommedalen gravlund (kun urnelund)

Om man ikke allerede har eksisterende gravplass så får man grav (så sant det er ledig plass) på den gravlunden man sokner til. Vi bistår gjerne med å undersøke dette.

Ansatte på dette kontoret

Kenneth Slaatten

Senior gravferdskonsulent og Seremonileder

Johanne Egeberg

Gravferdskonsulent

Roy Sæther

Gravferdskonsulent

Torgeir Faanes

Gravferdskonsulent

Heidi Ripnes

Gravferdskonsulent og Seremonileder

Martin Rummelhoff Andersen

Teamleder Viken, Gravferdskonsulent

Hanne Bjørnstad

Administrasjonskonsulent

Inger-Lise Svendsen

Gravferdskonsulent

Toril Myrvang

Gravferds- og administrasjonskonsulent