Kort om offentlig støtte ved begravelse

Det er ingen hemmelighet at det kan være store kostander knyttet til en begravelse og alt som medfølger. Alle som er medlem av folketrygden har rett på en behovsprøvd gravstønad, som betales i etterkant av begravelsen. At den er behovsprøvd betyr at stønaden måles ut fra en rekke faktorer, slik som formue, pensjon og annet som utbetales per måned. Unntaket er dersom avdøde var under 18 år, da vil behovsprøvnaden bortfalle. Det er NAV som avgjør hvorvidt noen har rett på gravstønad, etter å ha mottatt nødvendig dokumentasjon og søknad.

Dette dekkes eventuelt av det offentlige

Det er slik at en gravferdsstønad kun dekker nødvendige og faktiske utgifter til selve gravferden. Det betyr at en slik stønad ikke dekker utgifter knyttet til for eksempel et minnesamvær eller lignende. Dersom det er slik at en behovsprøving tilsier at staten skal dekke kostandene, kan du som pårørende velge å gi fullmakt til begravelsesbyrået slik at de mottar pengene. Frist for å søke er senest 6 måneder etter dødsfallet. For mer informasjon kan du velge å ta kontakt med NAV. Om avdøde var medlem av en fagforening er det ofte lurt å undersøke hvilke avtaler de eventuelt har med begravelsesbyrå, da dette kan være kostnadsbesparende.

Fonus begravelsesbyrå hjelper deg

Vi vet at det kan være mye å tenke på når en du er glad i går bort. Er du usikker på om avdøde kan ha rett på offentlig støtte, hjelper vi deg med å undersøke dette. Ta kontakt med oss for mer informasjon og veiledning. Vi hjelper deg også med å forstå NAV-skjemaene, og deler den kunnskapen og erfaringen vi har. Du kan velge å sende oss en e-post eller ringe vår døgnåpne vakttjeneste på telefon 03024 eller 21903024.

Del på sosiale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Flere nyheter fra Fonus:

Tenn et lys

Vi hjelper deg med å tenne et lys Hvis du selv ikke har mulighet til å besøke graven i løpet av allehelgensdag,

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24