Kremasjon – en siste avskjed til din kjære

I Norge er det omlag 35 prosent årlig som blir kremert i et krematorium. For de som velger kremasjon er det ofte ønskelig med en bisettelse, som foregår på akkurat samme måte som om man ønsket en begravelse, med unntak av at kisten bæres ut i bilen til krematoriet. Etter norsk lov skal kremasjon skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. Dette gir rom for at en bisettelse kan skje etter kremasjon, ettersom en urnenedsettelse skal skje senest seks måneder etter dødsfallet. Askeurnen oppbevares enten ved krematoriet eller hos gravplassmyndigheten frem til urnenedsettelsen skal finne sted.

Seremoni og urnenedsettelse

Ved valg av kremasjon vil det være mulig å arrangere en bisettelse for de som ønsker det. En bisettelse er en avskjedsseremoni der det enten er en kiste som kjøres til kremasjon eller en urnebegravelse der selve urnen senkes ned i jorden. Det er da mulig for gravfølget å følge urnen ut fra kirken eller kapellet, til det gravstedet der urnen skal senkes ned. På denne måten har man et gravsted å gå til, på lik linje med en begravelse med kiste.

Søknad om askespredning

Som alternativ til kiste- eller urnebegravelse er det også mulig å gjøre en askespredning. Det ble bestemt av kirkemøtet i 2012 at askespredning kan finne sted etter særskilt godkjenning. Søknader skal godkjennes av stadsforvalteren, og asken kan spres over åpen sjø eller fjell. Ved en askespredning vil det ikke være mulig å få navn og dato på gravminnet til gravplassen, her må hver enkelt vurdere hva de ønsker å gjøre. Askespredning oppleves som en fin markering av et levd liv, ved å la det siste hvilested være et sted holdt kjært.

Det kan være vanskelig å ta avgjørelser etter dødsfallet til noen man er glad i. Kontakt Fonus for informasjon og veiledning, så finner vi den beste løsningen for dere.

Del på sosiale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Flere nyheter fra Fonus:

Tenn et lys

Vi hjelper deg med å tenne et lys Hvis du selv ikke har mulighet til å besøke graven i løpet av allehelgensdag,

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24