For praktisk hjelp ved et dødsfall, ring oss på
03024
hele døgnet

Samarbeid

Codex Advokat

Juridisk rådgiving

Juridisk bistand

Formålet med samarbeidet mellom Codex og Fonus er å på best mulig måte ivaretatt pårørende og kunne gi riktig juridisk bistand når et dødsfall har inntruffet, - gi deg en bekymring mindre. Codex sin  familierettsavdeling har spesialiserte og erfarne advokater, som er eksperter på privatrettslige områder som arv, familierett og skifte.

Les mer og kontakt Codex på Codex Advokat – Alt er lov

Codex tilbyr Fonus sine kunder følgende:

  • 10 % rabatt på juridiske tjenester.
  • Alle Fonus sine kunder kan få én samtale med gratis juridisk rådgivning innen arv- og familierett
    • Denne samtalen inkluderer svar på henvendelser med konkrete spørsmål og behov for avklaringer, samt en innledende vurdering av behovet for juridisk bistand og et overslag over hvilke kostnader som eventuelt vil påløpe ved slik juridisk bistand
    • Ta kontakt med Codex sin Familieretts avdelingen på tlf. 22 93 38 50 for rådgivning.

Codex' verdier er åpen, raus, profesjonell og entusiastisk. Dessuten er de anerkjent av FN som klimanøytrale, som det første advokatfirmaet i verden.

For Fonus begravelsesbyrå er det viktig å kunne være en veiviser, også i de praktiske floker som følger når noen dør. Å ha en solid og kompetent juridisk partner gir de etterlatte og våre ansatte en trygghet i en vanskelig tid.

Fonus tilbyr Mitt farvel – Tanker og ønsker for din avskjed

Mitt farvel er en gratis tjeneste hvor du kan skrive ned tanker om din egen avskjed. Denne tjenesten lar deg planlegge egen begravelse og veilede dem som står igjen etter at du har gått bort.