Minneside – en lett tilgjengelig hedersmarkering

Det er slik i dag at digital informasjon stadig tar mer og mer over for det trykte. Der aviser før var vanlig, har digitale minnesider blitt en verdig plass å minnes de som er gått bort. Tap av en man holdt og holder kjær er vondt, vanskelig og sårt. Et menneske berører så mange i løpet av et liv, og ved dødsfall er det utallige som deler følelsen av sorg og tap. En minneside er en digital hedersplass for den som har gått bort, der alle står fritt til å legge igjen en siste avskjed i form av ord, bilder og hilsener. Her kan familie, venner, kollegaer og andre bekjentskap dele minner, opplevelser og gode ord fra et levd liv.

Minner i form av bilder

Det er mulig å dele bilder fra barndomsår til voksen alder på en digital minneside, som et lite innblikk i bruddstykker av fortid fram til nåtid. Minnesiden blir stående slik at familie og pårørende kan besøke siden i ettertid, både for å mimre, men også for å lese hilsener fra alle de menneskene deres kjære har berørt. Minnesider er del av tilbudet til Fonus begravelsesbyrå (Oslo, Viken, Vestfold så vel som Innlandet).

Annen informasjon

I tillegg til en egen plass hvor familie, venner og kjente kan legge igjen skriftlige hilsener, vil det også være satt av plass på minnesiden til informasjon om sted og tid for begravelsen. Her kan også besøkende på siden tenne et lys til minne for den som har gått bort, og dødsannonsen vil også være tilgjengelig der. Det vil også være mulig å bestille blomster via siden, som leveres av lokale florister til seremonilokalet eller hjem til pårørende. Der det kreves (for eksempel i forhold til covid-restriksjoner) vil minnesiden også ha påmeldingsskjema for begravelsesdeltakelsen.

Del på sosiale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Flere nyheter fra Fonus:

Tenn et lys

Vi hjelper deg med å tenne et lys Hvis du selv ikke har mulighet til å besøke graven i løpet av allehelgensdag,

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24