Musikk og sang – et siste farvel ved begravelse

Det har blitt mer og mer vanlig å velge sanger og musikkstykker under begravelser. Enten det er en fellessang som betyr noe spesielt, en sang som skal fremføres av en sanger som en siste hilsen eller et stykke fremført med instrument. De pårørende skal inviteres til å være med å bestemme hvilke sanger som skal fremføres/spilles, da også musikalske valg ved en begravelse er en viktig del av seremonien. Under en personlig seremoni står man fritt til å velge hvilken musikk man ønsker. Det er da ganske åpent hvilke sangvalg man ønsker, samt hvordan det skal fremføres.

Den norske kirke og valg av salme

Ved seremonier som huses av Den norske kirke er det vanlig å velge tre salmer. Det vil også være vanlig med musikalske innslag som innledning, ved minneordet og mot slutten. Er det slik at seremonien avsluttes med gravlegging, vil det som regel fremføres en salme også ved graven. Det er mange salmer å velge mellom, og mange har kanskje ønsker om hvilken salme som skal fremføres. Det er også mulig med musikkinnslag av eget valg i kirken, slik som kjente klassiske verk eller folkeviser. Her planlegges det i forkant, og man finner de alternativene som passer hver enkelt best. Den norske kirke kan også ofte akkompagnere salmer og musikkstykker med pipeorgel eller piano/flygel. Allsang går gjerne enklest når det er akkompagnert.

Et siste farvel med musikk

Valg av musikk kan for mange ha en stor sentimental betydning, og være et direkte minne om den avdøde. Fonus vet at musikk er en viktig del av begravelsen, og ønsker å legge til rette for at det meste kan gjennomføres på en fin, verdig måte. Fonus har også kontakt med flere dyktige musikere som kan medvirke i begravelse, og dermed sette et ekstra vakkert preg på det siste farvel.

Del på sosiale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Flere nyheter fra Fonus:

Tenn et lys

Vi hjelper deg med å tenne et lys Hvis du selv ikke har mulighet til å besøke graven i løpet av allehelgensdag,

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24