For praktisk hjelp ved et dødsfall, ring oss på
03024
hele døgnet

Dødsannonser – hvordan skrive en verdig avskjed

En dødsannonse er en kunngjøring fra de nærmeste om et dødsfall. Annonsen rykkes inn i lokalavisen (eller andre steder) så snart man har fastsatt tid og sted for begravelse og eventuell seremoni.

Skrevet av fonus 23. september 2021

Dødsannonse er intet krav, men ofte et ønske fra familie og nære for å bekjentgjøre at en person har gått bort. Det som er viktig å huske på med en dødsannonse er at den i stor grad kan formes av de pårørende selv, både når det kommer til ordlyd, oppstilling og eventuelle symboler. Begravelsesbyråer har ofte forslag til oppsett, og kan hjelpe med ordlyd dersom det er ønskelig. Der dødsannonser før var mer standardisert er det nå mer rom for å gi annonsene et personlig preg.

Symbol etter eget valg

Tidligere har det vært vanlig å benytte symboler tillknyttet den avdøde sitt livssyn, for eksempel å benytte et kors eller et humanistsymbol. Dette er ikke lenger så vanlig, og i dag kan man benytte en rekke ulike symboler. Noen ønsker kanskje logoen til et fotballag, et hjerte eller noe annet som var viktig for den avdøde. Det er også mulig å droppe symbolet. Enkelte aviser aksepterer også bilde av den avdøde, så spør oss gjerne om dette om det skulle være ønskelig. I dag kan dødsannonser være på trykk i papiraviser, men også nettaviser og på begravelsesbyrået sin minneside.

Innholdet i en dødsannonse

De aller fleste dødsannonser vil nevne familierollene til den avdøde – slik som far, søster, bestefar og tante. Den avdøde sitt navn, fødselsdato og dødsdato er det også vanlig å inkludere. I tillegg til det valgfrie symbolet, kan annonsen inneholde et dikt eller vers. Annonsen kan også nevne detaljer for begravelsen. Man betaler per millimeter for annonsen, så her står man fritt til å velge hvor mye plass man ønsker å bruke.

Fonus bistår deg ved dødsfall – det inkluderer utforming av dødsannonsen. Ta kontakt med oss i dag.