For praktisk hjelp ved et dødsfall, ring oss på
03024
hele døgnet

Dødsfall i utlandet – informasjon og råd

Når et dødsfall inntreffer i utlandet vil det ofte være ekstra bekymringer knyttet til kostnader, koordinering av repatriering og regler for varsling. Nedenfor finner du noen råd for hvordan du skal gå frem ved dødsfall i utlandet.

Skrevet av fonus 2. april 2022

Kostnader

Det er strenge regler for hjemsendelse av døde i kiste. Ved dødsfall i utlandet kan disse reglene føre til store ekstra kostnader når det kommer til hjemtransport. Dersom avdøde hadde reiseforsikring, vil denne heldigvis som regel dekke kostnader tilknyttet hjemsendelse ved dødsfall. Ta kontakt med forsikringsselskapet raskt for å avklare dette.

Varsling

Ved et dødsfall i utlandet er det første du må gjøre å kontakte lokale myndigheter eller politi – dersom dette ikke allerede er gjort. Da vil lokale myndigheter ta seg av det neste skrittet, som er å kontakte norske myndigheter. Her er det etablert gode rutiner mellom landene, men du kan også ta kontakt med nærmeste norske ambassade for å informere om dødsfallet. Dersom du er en del av reisefølget, kan du også da få personlig oppfølgning.

Planlegging av hjemkomst

Kontakt gjerne begravelsesbyrået du har valgt i Norge og informer om prosessen så langt. Fonus Begravelsesbyrå har for eksempel bred kompetanse og erfaring med saker der den avdøde skal fraktes fra et annet land til Norge. Vi kan være behjelpelige med bistand, praktisk gjennomføring, ambassadekontakt og mye mer.

Kremasjon

For noen kan kremasjon være det beste alternativet, og da kan dette med fordel ofte utføres i landet hvor dødsfallet fant sted. En urne med kremasjonsaske vil som regel tillates å fraktes med på fly som håndbagasje. Kontakt oss gjerne for hjelp og råd.

Fonus er forberedt på enhver situasjon, og har nødvendig kompetanse og kunnskap for å sikre en verdig avslutning for din kjære. Kontakt oss gjerne ved spørsmål, for avklaringer eller rett og slett for å snakke om hvilke steg som må tas for å få din kjære hjem til Norge.