For praktisk hjelp ved et dødsfall, ring oss på
03024
hele døgnet

Kort om offentlig støtte ved begravelse

Det er ingen hemmelighet at det kan være store kostander knyttet til en begravelse og alt som medfølger.

Skrevet av fonus 2. april 2022

Alle som er medlem av folketrygden har rett på en behovsprøvd gravstønad, som betales i etterkant av begravelsen. At den er behovsprøvd betyr at stønaden måles ut fra en rekke faktorer, slik som formue, pensjon og annet som utbetales per måned. Unntaket er dersom avdøde var under 18 år, da vil behovsprøvnaden bortfalle. Det er NAV som avgjør hvorvidt noen har rett på gravstønad, etter å ha mottatt nødvendig dokumentasjon og søknad.

Dette dekkes eventuelt av det offentlige

Det er slik at en gravferdsstønad kun dekker nødvendige og faktiske utgifter til selve gravferden. Det betyr at en slik stønad ikke dekker utgifter knyttet til for eksempel et minnesamvær eller lignende. Dersom det er slik at en behovsprøving tilsier at staten skal dekke kostandene, kan du som pårørende velge å gi fullmakt til begravelsesbyrået slik at de mottar pengene. Frist for å søke er senest 6 måneder etter dødsfallet. For mer informasjon kan du velge å ta kontakt med NAV. Om avdøde var medlem av en fagforening er det ofte lurt å undersøke hvilke avtaler de eventuelt har med begravelsesbyrå, da dette kan være kostnadsbesparende.

Fonus begravelsesbyrå hjelper deg

Vi vet at det kan være mye å tenke på når en du er glad i går bort. Er du usikker på om avdøde kan ha rett på offentlig støtte, hjelper vi deg med å undersøke dette. Ta kontakt med oss for mer informasjon og veiledning. Vi hjelper deg også med å forstå NAV-skjemaene, og deler den kunnskapen og erfaringen vi har. Du kan velge å sende oss en e-post eller ringe vår døgnåpne vakttjeneste på telefon 03024 eller 21903024.