For praktisk hjelp ved et dødsfall, ring oss på
03024
hele døgnet

Regler for feste og sletting av grav

En grav har som regel en fredningstid på 20 år. Dette gjelder enhver som bor i egen kommune ved dødsfall, som da har rett på en grav i perioden fredningstiden varer.

Skrevet av fonus 3. oktober 2022

Det kan etter to tiår søkes om å fortsette gravfestet, eller man kan velge å slette en grav. Sistnevnte innebærer at man sier fra seg ansvaret for graven, hvilket fører til at festet opphører. Dette betyr at gravplassmyndigheten overtar ansvaret for graven.

Viktig terminologi

  • Fredningstid er den perioden som må passere før det kan settes ned ny kiste i graven – altså 20 år. Unntaket er en urne, som kan settes ned før fredningstiden utløper. Nedsettelse av urne i eksisterende grav vil bety at en ny fredningstid på 20 år starter.
  • Festefornyelse skjer når fredningstiden på 20 år utgår. Fester mottar da et brev med forespørsel om det er ønskelig å forlenge festet. Festeavgiften må betales for hele perioden i sin helhet. Det er mulig å overføre festet av en grav til en annen person, for eksempel dersom fester dør.
  • Når fester ikke lenger ønsker å beholde graven er det kun fester som kan avslutte festeforholdet. Sletting av gravsted betyr at gravminnet fjernes, og graven kan benyttes igjen. Fredningstiden skal alltid fullføres. Dersom det er ønske om å avslutte festeforholdet før fredningsperioden utløper, blir gravsteinen fjernet og kirkelig fellesråd blir ansvarlig for plassen inntil fredningstiden er utløpt.
  • Reservasjon kan være aktuelt dersom man ønsker å reservere en kosteplass ved siden av en annen festet grav.

Fonus begravelsesbyrå kan veilede deg gjennom alle formalitetene og det byråkratiske som skal på plass etter et dødsfall. Vi hjelper deg med alle detaljene når du skal planlegge en begravelse – fra blomster og kiste til minneside og grav. Kontakt oss for et planleggingsmøte, så hjelper vi deg med å ta et verdig farvel.

Fonus er ditt lokale, landsdekkende begravelsesbyrå. Bærum, Oslo, Hamar, Moss og Fredrikstad er bare noen av stedene hvor vi har avdeling. Du er alltid velkommen til å ringe oss døgnet rundt på 03024.