For praktisk hjelp ved et dødsfall, ring oss på
03024
hele døgnet

Trenger du støtte til begravelsen

Blant de mange spørsmålene som stilles ved et dødsfall er, naturlig nok, hvem som skal betale for begravelsen. Det vil for mange være vondt å skulle tenke på utgifter når man står midt i en sorgprosess, spesielt ettersom de aller fleste ønsker det beste for den avdødes siste avskjed.

Skrevet av fonus 1. februar 2022

Hvem betaler?

Gravferdskostnadene dekkes normalt av den avdødes midler. Det innebærer at dette har første prioritet i dødsboet. Dersom det er lite midler i boet, kan pårørende velge å dekke deler av kostnadene selv. Det er også mulig å søke NAV om gravferdsstøtte.

Gravferdsstønad fra NAV

Hensikten med stønaden fra NAV er at den skal bidra til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. For å unngå misbruk av ordningen, er stønaden behovsprøvd. Det stilles også tre spesifikke krav: den avdøde må ha vært medlem i folketrygden, selve gravleggingen må allerede ha funnet sted og det må ha påløpt utgifter for denne. Det er den som har lagt ut for gravleggingen som skal søke om støtten, men det nøyaktige beløpet som dekkes vil være avhengig av avdødes formue og forsikringsutbetaling. Maksimalt vil det per januar 2022 være mulig å få innvilget 26 011 kroner i støtte.

Stønad ved båretransport fra NAV

I tillegg til gravferdsstønad, har NAV også en stønad for båretransport. Hensikten er å bidra til å dekke utgifter i forbindelse ved gravlegging når båren med den avdøde må transporteres over lengre avstander. Dette er begrenset til rimeligste naturlige transportmåte og rimeligste naturlige transportvei. Det er ikke et fastsatt beløp som dekkes, og dokumenterte utgifter minus en egenandel vil derfor kunne godkjennes. Merk at det stilles spesifikke krav for å få innvilget støtte, blant annet at avdøde må ha vært medlem i folketrygden ved dødsfallet og at dødsfallet fant sted i Norge. Du kan lese mer om kravene her.

For deg som har behov for et begravelsesbyrå; Oslo, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark fylker dekkes av Fonus. Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi best kan bistå deg i en vanskelig tid!