For praktisk hjelp ved et dødsfall, ring oss på
03024
hele døgnet

Hvordan planlegge en begravelse?

Et dødsfall utløser ofte følelser og tanker som gjør det vanskelig å være handlekraftig. Usikkerhet og hjelpeløshet er normale reaksjoner når noen dør. Fonus begravelsesbyrå har kunnskap og erfaring med alt som inntreffer etter et dødsfall. Det gir deg trygghet for at ingenting blir glemt eller utelatt.

Få dager etter dødsfallet har vi et planleggingsmøte. Det skjer ved at vi møtes på et av våre kontorer, vi kommer hjem til deg, eller har et elektronisk møte.

Ingen levde liv er like. På planleggingsmøtet går vi gjennom eventuelle ønsker som avdøde hadde, og som dere pårørende har. Våre medarbeidere veileder deg gjennom alle beslutninger, slik at du kan være trygg på at avskjeden blir verdig og slik som ønsket. Dette er noe av det som vi planlegger sammen:

  • Kiste
  • Blomster
  • Dødsannonse
  • Musikk og annet innhold
  • Gravsted
  • Sted og tid for begravelsen
  • Seremoniform
  • Transport
  • Dokumentasjon

Om du som pårørende har andre spørsmål eller føler usikkerhet rundt noe: Del det med oss – vi er her for deg!

Om begravelsesseremonier

Livssynsbetinget seremoni

Alle trossamfunn har ulike ordninger for ritualer for dødsfall og begravelser.

Livssynsnøytral seremoni

En personlig og livssynsnøytral seremoni er et trygt valg som gjør det mulig å kombinere uttrykk fra forskjellige tradisjoner og kulturer. I en slik seremoni vil du fritt bestemme sanger, musikk, dikt og andre innslag.

Begravelse uten seremoni

I enkelte tilfeller skjer begravelsen helt uten seremoni. Dette kan være et ønske fra den som er død eller fra deg som ansvarlig for gravferden. Kisten med den døde begraves eller kremeres uten at noen medvirker i en seremoni først. Du kan også velge en enkel samling ved kisten, uten seremonielt innhold, før kisten kjøres til krematoriet eller gravplassen.

Vi planlegger sammen med deg og vi utfører det som skal gjøres for deg.