For praktisk hjelp ved et dødsfall, ring oss på
03024
hele døgnet

Veien videre – sorg

Opplevelsen av sorg er smertefull, men også en del av det å være menneske. Noen opplever at sorgen sakte avtar i tiden etter gravferden, men sorgen følger ikke alltid en jevn kurve. Ofte kan et minne bringe sorgen tilbake like sterk som den var rett etter dødsfallet. Man kommer ikke over eller rundt sorgen, men de aller fleste opplever at man med tid kommer gjennom den.

Sorgen er uforutsigbar

Tidligere teorier om sorg fokuserte på sorgprosessens ulike faser. Først kom sjokkfasen, deretter reaksjonsfasen, så bearbeidelsesfasen og til slutt nyorienteringsfasen. Ny viten går vekk fra denne teorien. Nå vektlegges individuelle forskjeller som kjennetegner alle menneskelige følelser.

Det er umulig å si hvor lenge sorgen varer, hvordan du skal tenke og hva du skal gjøre. Det finnes ingen fasit. Ingen mennesker føler på samme måte, eller i samme tempo. Derfor er det viktigere å lytte til seg selv enn til omgivelsene i en slik prosess.

Kontakt med andre kan være en støtte i sorgen. Selv den dypeste sorg kan bli litt lettere om man kan bære den sammen. Forholdet til familie og venner blir ofte den viktigste kanalen for reaksjon og bearbeidelse. Det er lov å ville være for seg selv, men det er også viktig å kunne være sammen i sorgen.

Uansett hvordan man velger å tilnærme seg og bearbeide sorgen, har man krav på anstendighet og respekt fra omgivelsene. Om sorgen oppleves for tung å bære, be om hjelp. Kontakt din lege eller ulike hjelpetilbud for å få hjelp til å komme deg gjennom sorgen. Det finnes ingen riktig eller gal måte å sørge på. Sorgen er individuell og bearbeides etter eget behov og tempo. Når tiden er inne vil positiviteten komme frem, gjerne i form av gode minner og stolthet som vil være til stor hjelp videre når man må ta fatt på hverdagen igjen.

Hjelp i sorgen

Av og til er sorgen så dyp at man ikke finner veien ut på egenhånd. Da kan det være godt å finne noen med spesialerfaring man kan snakke med. Både primær­helsetjenesten og ulike organisasjoner eller foreninger kan hjelpe mennesker i sorg. Et annet tilbud er sorggrupper, der etterlatte kan møtes og dele erfaringer med hverandre. For mange oppleves det styrkende å kunne dele sine erfaringer med noen som er i samme situasjon eller har kompetanse fra sorgbearbeiding.

Ved ulykker eller voldsomme dødsfall etableres det ofte beredskapsgrupper, kriseteam eller annet støtteapparat i regi av kommunen. Hensikten er å hjelpe de berørte med å bearbeide sine følelser og inntrykk.