Hvordan planlegges en begravelse ?

Et dødsfall utløser ofte følelser og tanker som er gjør det vanskelig å være handlekraftig. Usikkerhet og hjelpeløshet er normale reaksjoner når noen dør. Fonus begravelsesbyrå har kunnskap og erfaring med alt som inntreffer etter et dødsfall. Det gir deg trygghet for at ingenting blir glemt eller utelatt.

Få dager etter dødsfallet har vi et planleggingsmøte. Det skjer ved at vi møtes på et av våre kontorer, vi kommer hjem til deg, eller som et elektronisk møte

Ingen levde liv er like. På planleggingsmøtet går vi gjennom ønsker som avdøde hadde, eller som dere pårørende har. Våre medarbeidere veileder deg gjennom alle beslutninger, slik at du kan være trygg på at avskjeden blir verdig og riktig. 

Dette er noe av det som vi planlegger sammen:

  • Kiste
  • Blomster
  • Dødsannonse
  • Musikk og annet innhold
  • Gravsted
  • Sted og tid for begravelsen
  • Seremoniform
  • Transport
  • Dokumentasjon
Om du som pårørende har andre spørsmål eller føler usikkerhet omkring andre ting: Del det med oss – Vi er her for deg!

Om begravelsesseremonier:

Den nærmeste pårørende har etter Gravferdsloven rett til å bestemme hva som skal skje med den døde, dersom ikke avdøde i forkant har gitt fullmakt til andre. Rekkefølgen for retten til å sørge for gravferden er ikke den samme som arverekkefølgen.

Livssynsbetinget seremoni

Alle trossamfunn har ulike ordninger for ritualer for dødsfall og begravelser. Fortsatt gjennomføres et flertall av begravelsesseremonier i Norge innenfor Den norske kirkes ordning.

Livssynsnøytral seremoni

En personlig og livssynsnøytral seremoni er et trygt valg som gjør det mulig å kombinere uttrykk fra forskjellige tradisjoner og kulturer. I en slik seremoni vil du vil fritt bestemme sanger, musikk, dikt og andre innslag.

Begravelse uten seremoni

I enkelte tilfeller skjer begravelsen helt uten seremoni. Dette kan være et ønske fra den som er død eller fra deg. Kisten med den døde begraves eller kremeres uten at noen medvirker i en seremoni først. Du kan også velge en enkel samling ved kisten, uten seremonielt innhold, før kisten kjøres til krematoriet eller gravplassen.

Vi planlegger sammen med deg og vi utfører det som skal gjøres for deg