Ved dødsfall – hvem gjør hva?

Sjokk, forvirring og hjelpeløshet er normale reaksjoner når noen dør. Samtidig som det det mye som må gjøres den første tiden etter et dødsfall. Fonus har døgnbemannet telefon 03024. Vi er alltid der når du trenger oss.

Her er en oversikt over de vanligste oppgavene vi i Fonus begravelsesbyrå hjelper til med:

I dag blir dødsfall bekreftet enten elektronisk eller på papir. Kontakt oss om du er i tvil om dødsfallet er bekreftet. Fonus har døgnbemannet telefon på 03024.

 

Er det behov for å transportere den avdøde før vi planlegger begravelsen, sørger vi at det blir gjort.

Vi legger avdøde i kiste, og ivaretar ønsket påkledning, svøp og stell.

Få dager etter dødsfallet har vi et planleggingsmøte. Det skjer ved at vi møtes på et av våre kontorer, vi kommer hjem til deg, eller som et elektronisk møte

På planleggingsmøtet går vi gjennom ønsker som avdøde hadde, eller som dere pårørende har. Våre medarbeidere veileder deg gjennom alle beslutninger, slik at du kan være trygg på at avskjeden blir verdig og riktig. Og at ingenting blir glemt eller utelatt.

Et av de avgjørende valgene er hvilken seremoni som er riktig for deg og den avdøde.Fonus har bred kompetanse innen alle typer seremonier, uavhengig av livssyn og trossamfunn.Alle trossamfunn har ulike ordninger for ritualer for dødsfall og begravelser. Vi kaller det livssynsbetinget seremoni. Fortsatt gjennomføres et flertall av begravelsesseremonier i Norge innenfor Den norske kirkes ordning.Men stadig flere velger en personlig og livssynsnøytral seremoni. Vi har dyktige og erfarne seremoniledere, som bistår med planlegging og gjennomføring av personlige seremonier uten tilknytning til noen bestemt trosretning eller livssyn.I enkelte tilfeller skjer begravelsen helt uten seremoni. Dette kan være et ønske fra den som er død eller fra deg.Vi hjelper deg gjennom valgene slik at begravelsen blir det verdige punktumet som den avdøde fortjener.

Ønsker du at kisten, form og detaljer, skal gjenspeile den avdøde?

Vi i Fonus har et bredt utvalg av kister og urner som gir mulighet til å skape et unikt preg. Livet var jo ikke bare sort-hvitt.

De blomstene som du velger til begravelsen, er med på å danne et helhetsinntrykk i seremonien. Blomster kan uttrykke mye – både i fargevalg, valg av enkeltblomster – og som pynt i seremonirommet. Fonus har stort utvalg av blomster som bidrar til å gi seremonien et personlig preg.

Vi setter opp dødsannonsen sammen med deg og vi sørger for at annonsen kommer i de avisene og nettavisene du ønsker. Mange ønsker også at vi oppretter en minneside for avdøde. Du finner eksempler i menyen vår.

Målet med planleggingsmøtet er at ingenting viktig blir utelatt.

Når vi har planlagt begravelsen sammen med deg, utfører vi den nødvendige transporten av avdøde med presisjon og verdighet.

Gravferdsloven sier at begravelsen skal finne sted innen 10 virkedager etter dødsfallet. Tradisjonelt gjennomføres de fleste gravferder fra en kirke eller et gravkapell, men stadig flere velger et alternativt sted og personlig seremoni. Vi tar oss av alt det praktiske, slik at du slipper å bekymre deg for om alt går som det skal.

Det er mange instanser som skal varsles når noen dør. Vi gjør det for deg.

Vi hjelper deg med ny gravsten eller nytt navn på eksisterende gravsten.

Vi vet hvor vanskelig det kan være å velge. Minnet blir så kjært når vi mister en nær. Vi ønsker å gjøre dette valget enklere ved å tilby over 150 forskjellige gravsten-modeller. Alle har mulighet for et personlig motiv. 

Om du som pårørende har andre spørsmål eller føler usikkerhet omkring andre ting: Del det med oss – Vi er her for deg