Priser på diverse stenarbeid

Prisliste  hos FONUS for diverse stenarbeid:

FRA TIL
NAVNETILFØYELSE
Skrift pr. navn belagt med lakk eller sølv på polert flate: 5 000
Skrift pr. navn belagt med gull: 6 500
Skrift pr. navn belagt med lakk på sandblåst/matt flate: 6 500
Skrift pr. navn i natursten: 6 500
Skrift pr. navn i råsatte stener: 6 500
Skrift pr. navn fremhevet / etterhugget: 7 000
Skrift pr. navn dypblåst / skyggeblåst: 7 000
Innhugging av navnetrekk TILLEGG 1 500
Store stener over 300 kg/100 cm. Pris på forespørsel
Tillegg
Gullskrift 2 000
Pris pr. navn utover 2 1 700
Stener over 0,7 m2 3 000
Sten med ru / råsatt flate 2 000
Kapping av rot på natursten: 2 500
Hullboring, to hull i toppsten, to hull i sokkel: 1 000
Frakt tilkommer alle stener med 1 600
BRONSEBOKSTAVER
Bronseskrift inntil 45 tegn. O
Minstepris Romano, Eurostil. – Gullforgylt 7 800 11800
Minstepris Mundial, Duplo, Personal, Mirage – Gullforgylt 8 600 11800
Minstepris Corsivo, Storm, Slot – Gullforgylt 10 400 14800
Montering av bronselampe / due / spurver 500 500
FORNYING
Fornying av gullskrift 1.navn 2 200
Fornying av gullskrift, påfølgende navn 1 500
Fornying av lakk i polerte stener pr. navn 1 500
Fornying av lakk i matte og rått tilsatte stener pr. navn 2 000
Skarpmaling med lakk i marmor eller grunne bokstaver pr. navn 3 000
Rensing av monument: 1 000
Oppussing av ornament (utenom enkle kors eller lignende) 1 500
Etterskrift/minneord over 20 tegn regnes som ett navn
SOKKEL
Sokkel opp til 95 cm med normal bredde 3 500
Sokkel med ekstra bredde ( opp til 30 cm)
eller ekstra lengde ( opp til 160 cm. ) 4 000
Sokkel med ekstra høyde 4 000
Flytting av sten på gravstedet 1 200
OMSLIPING
(inkludert rensing)
Pris med lakk eller sølv,
1 eller 2 navn inkludert etterskrift
12 500

 

Varenummer: 411006

Varenummer: 411006 Kategori

Relaterte produkter

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24