For praktisk hjelp ved et dødsfall, ring oss på
03024
hele døgnet

Behovsprøvd gravferdsstønad

Stønad for begravelse fra NAV er basert på avdødes økonomi. Beløp som er angitt er maksimalt stønadsbeløp.

Pris: 28677 kr
Varenummer: X - MED FORBEHOLD OM NAVS SAKSBEHANDLING

Nærmere info: se http://www.nav.no

FONUS kan formidle søknaden om behovsprøvd gravferdsstønad, og vi trekker da fra innvilget stønad på vår faktura.