Produkter

Kategori

Rosa toner Sesongvariasjon: Ingen. Inkludert bånd, kort og frakt.

2.800 

Rosa toner og grønt Sesongvariasjon: Minimal Inkludert bånd, kort og frakt.

1.950 

Rosa toner og grønt Sesongvariasjon: Ingen Inkludert bånd, kort og frakt.

2.150 

Rosa og hvitt med dyp røde toner og grønt Sesongvariasjon: Ingen Inkludert bånd,…

1.950 

Hvit med eføy og orkidé Sesongvariasjon: Ingen Inkludert bånd, kort og frakt.

2.900 

Hvite og gylne toner med kongler Sesongvariasjon: Ingen Inkludert bånd, kort og…

1.950 

Hvite toner med grønt Sesongvariasjon: Ingen Inkludert bånd, kort og frakt.

1.690 

Hvite og grønne toner med sisal Sesongvariasjon: Ingen Inkludert bånd, kort og…

2.800 

Hvite og grønne toner Sesongvariasjon: Ingen Inkludert bånd, kort og frakt.

1.950 

Naturmateriale, hvite og rosa toner Sesongvariasjon: Minimal Inkludert bånd, kort og frakt.

2.800 

Hvite toner, grønt og kontrast Sesongvariasjon: Ingen Inkludert bånd, kort og frakt.

2.000 

Grønt og lilla med blader Sesongvariasjon: Minimal Inkludert bånd, kort og frakt.

2.500 

1 2 3
Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24