Programhefte til begravelsen

Det er mange små og store ting å tenke på ved en begravelse, og svært mange tråder å holde i. En viktig del av en seremoni, uansett om den vil være religiøs eller humanistisk, er programheftet. Spørsmål vi gjerne får er hva den skal inneholde, hvordan den skal se ut og hvem som printer disse.

Hva er et programhefte?

Et programhefte er kort fortalt en oversikt over programmet til seremonien. Disse vil ofte deles ut i kirken/annet seremonisted eller kan være lagt ut på forhånd ved sitteplassene. Innholdet i programheftet vil variere alt etter hva slags type seremoni som vil holdes. For en kirkelig begravelsesseremoni vil heftet for eksempel gjerne inneholde sanger og salmer. Programmet kan gjerne også inneholde et lite dikt eller sitat avdøde var glad i, eller en hilsen fra familien til de fremmøtte.

Hvordan skal et hefte se ut?

Dette er helt opp til personlige preferanser. Noen velger å avbilde den som skal minnes på forsiden av heftet, mens andre velger å benytte symboler eller tegninger. Begravelsesbyråer tilbyr ofte programhefter i ulike design som du kan velge fritt mellom. Noe det er vanlig å ha med i et hefte, utover selve programmet, er navn på avdøde, fødselsdato, dødsdato, samt sted og tid for seremonien.

Hva er eksempler på programinnhold?

For kirkeseremonier, vil et program ofte inkludere preludium, salmer, innledende ord, bønn, minneord, musikkinnslag, skriftlesning, taler og postludium. Seremonien fortsetter gjerne ved graven, med velsignelse, bønn, salmer, skriftlesning og senking av kisten. Ved en humanistisk begravelse vil programmet ofte inkludere musikk, minnetaler, dikt, sang og minneord.

Hvordan får man printet heftene?

Det er fullt mulig å printe programhefter selv, men det kan fort bli svært tidkrevende om det er forventet mange fremmøtte. Dersom det heller er ønskelig, kan heftene lages og printes gjennom begravelsesbyrået. Dette kan du for eksempel gjøre gjennom Fonus.Dersom du ønsker mer informasjon om programhefter, kister, urner og gravstener, ta gjerne kontakt med Fonus Begravelsesbyrå. Du kan også få bistand fra oss med planlegging av selve begravelsen.

Del på sosiale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Flere nyheter fra Fonus:

Tenn et lys

Vi hjelper deg med å tenne et lys Hvis du selv ikke har mulighet til å besøke graven i løpet av allehelgensdag,

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24