For praktisk hjelp ved et dødsfall, ring oss på
03024
hele døgnet

Minnesamvær: Hvordan foregår det

Tradisjonen med å holde en minnestund for den avdøde går tilbake til hedensk tid, da man hedret vedkommende syv dager etter dødsfallet. Det ble brygget et eget øl – gravøl – som også ble brukt som arveøl for å høytidelig markere arvingenes overtakelse av gården. Spoler vi fram til 2022 har tradisjonen endret seg mye, men selve samværet lever i beste velgående.

Skrevet av fonus 28. februar 2022

Hva er et minnesamvær?

Etter at en begravelse har funnet sted, kan det være fint å samle venner og familie i en mer intim setting. Dette muliggjør mimring om avdøde i fellesskap, og finner sted etter seremonien. Hvordan samværet foregår, hvem som inviteres og om det i det hele tatt holdes et minnesamvær er helt individuelt. Det er selvsagt ikke alle pårørende som ønsker dette da det kan være ekstra påkjennende i sorgprosessen.

Hva foregår under et minnesamvær?

Igjen vil dette være svært personlig. Det er ofte enkel matservering, slik som fingermat, men dette er ikke en nødvendighet. Alkoholservering er noe som hører sjeldenheten til nå i mer moderne tider. For noen er det viktig å minnes avdøde på en spesiell måte, kanskje med en bildepresentasjon av et liv levd, sanger og/eller korte og lengre minnetaler. For andre er det viktigste å ha et samlingspunkt uten noe spesielt program. Det anbefales å utnevne i hvert fall én person til å ta ansvaret for selve samværet for å sikre at alt går smidig for seg.

Hvordan planlegges og koordineres samlingen?

Det er fullt mulig å stå for dette selv, men det kan fort bli en ekstra og unødvendig byrde i en allerede tung tid. Begravelsesbyrå tilbyr derfor ofte å bistå med en eller flere av gjøremålene for minnesamvær. Fonus har for eksempel ulike pakkeløsninger, komplette med kake, kaffe, te, mineralvann, oppdekning og servering. Det skaper trygghet for minnestunden og sikrer forutsigbare kostnader. Du kan på den måten senke skuldrene og fokusere på andre aspekter ved begravelsen og minnesamværet.