For praktisk hjelp ved et dødsfall, ring oss på
03024
hele døgnet

Minnetaler og minneord under begravelsen

Under en begravelse er det vanlig å skille mellom det som kalles minnetale og minneord.

Skrevet av fonus 6. januar 2022

Selve minnetalen er det ofte den som leder seremonien som holder, eventuelt nær familie. Dette er en tale som er basert på livet til den avdøde, gjerne samlet inn fra de som stod avdøde nær. Fødested, skolegang, ekteskap, karrierevei, interesser og bragder – her er det i stor grad opp til familie og nære hva de ønsker å fremheve. Minnetalen er den innledende av talene, og den lengste i tidsbruk. Man kan anse minnetalen som en hyllest til den avdøde sitt liv og ettermæle.

Minneord – små puslespillbiter av et liv

Minneord, derimot, er korte, personlige taler som deles av kjente og kjære. Disse dekker gjerne spesifikke deler av avdødes liv eller omfatter personlige observasjoner og tanker. Eksempelvis minneord fra et barnebarn, en søster, en kollega eller en nær venn. Her er det viktig å ta hensyn til lengden på talen, og å begrense dette til et sted mellom 3 og 5 minutter. Personlige anekdoter og kjære minner er en fin måte å løfte frem kvaliteter og egenskaper man satte ekstra stor pris på ved den avdøde. Minneord bør alltid avklares med nærmeste familie på forhånd av begravelsen.

Det å tørre

Noen opplever det som svært vanskelig å skulle snakke i en begravelse, kanskje fordi man er preget av stundens alvor og sorgen ved tapet av en som var elsket. Ved å skrive ned tanker og minner kan det være enklere å se for seg hvordan man skal holde talen, og hva som skal til for å tørre å gjøre det. Snakk gjerne med ditt begravelsesbyrå for råd og tips om hvordan man holder en tale i begravelse. Et godt alternativ kan også være å skrive en tale som noen andre holder på vegne av deg.