For praktisk hjelp ved et dødsfall, ring oss på
03024
hele døgnet

Ulike tradisjoner for gravferd rundt om i verden

Det er stor variasjon i tradisjoner tilknyttet gravferd og dødsritualer på tvers av blant annet religion og kultur. Norske gravferdsbyrå, som Fonus, må ta hensyn til slike tradisjoner og prøve etter beste evne å legge til rette for disse.

Skrevet av fonus 2. juni 2022

Praksisene varierer

Her er noen ulike eksempler på variasjoner:

  • Innen islam skal for eksempel den avdøde begraves så raskt som mulig og med ansiktet mot muslimenes hellige by – Mekka. Avdøde skal også helst begraves intakt og ikke kremeres.
  • Både buddhister og hinduister tror på en form for gjenfødelse etter døden. Hos førstnevnte kan kroppen både begraves og kremeres – det viktigste er at den behandles med respekt. For dem er det høyeste målet å slutte sirkelen av fødsel, død og gjenfødelse ved å oppnå varig fred gjennom Nirvana. Hinduene tror på sjelevandring etter døden og kremasjon brukes derfor for å få sjelen til å forlate kroppen. Dette skal også helst skje så raskt som mulig.
  • Det finnes også ulike tradisjoner for vask av den avdøde, gjerne i kombinasjon med bønn og opplesing av ulike religiøse tekster. I en jødisk begravelse leser for eksempel gjerne en nær slektning bønnen kaddish i forbindelse med jordfestelsen. I kristne begravelser er det veldig vanlig med kranser og blomster. I jødedommen derimot, er det ikke tillatt med blomster verken på kisten eller ved graven.

Noen felles ritualer er det likevel

Noen fellesnevnere er det samtidig gjerne på tvers av kultur, religion og tradisjon. Ideen om en verdig eller respektfull behandling av den dødes kropp står for eksempel veldig sentralt. Bruk av bønn og samling av familie, venner og bekjente er også svært vanlig uansett kultur eller religion. Hvitt er også en farge som ofte går igjen i forbindelse med gravferder, blant annet i kristendommen, islam og jødedommen. Det samme gjelder bruk av levende lys.

Fonus er et gravferdsbyrå som vet å tilrettelegge begravelse i henhold til ulike tradisjoner. Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon om hvordan vi kan bistå.