For praktisk hjelp ved et dødsfall, ring oss på
03024
hele døgnet

En siste avskjed: Hva er syning

I mange land er syning svært vanlig, ja, nærmest en forventet del av begravelsesprosessen. I Norge er det mange som ønsker dette, mens det samtidig er like mange som velger bort denne muligheten. Er dette noe dere vurderer, kan det være fint med litt mer informasjon om hva dette innebærer.

Skrevet av fonus 1. februar 2022

Se den avdøde en siste gang

Syning vil si at familie og venner vil få mulighet til å se den avdøde en siste gang før begravelsen. Den avdøde er i forkant stelt, ofte sminket og gjerne også ikledd egne klær. Han eller hun vil være ilagt kisten som vil være åpen. Noen steder i utlandet er det vanlig med glassmonter som avdøde kan skimtes igjennom. I Norge vil en syning som oftest finne sted i et kapell eller der hvor begravelsen vil holdes, med mulighet for musikk og tenning av lys. Andre steder i verden kan syningen gjerne være mer livlig, hvor familie møtes for å feire livet til den avdøde med mimring og matservering.

Er syning noe som anbefales?

For noen er det viktig å se den avdøde i kisten som et ledd i sorgprosessen. Dette fordi det kan være en nødvendighet for å godta at avdøde ikke lenger er iblant oss eller for å forberede seg emosjonelt på selve begravelsen. For andre er det viktigere å huske den avdøde slik han eller hun var, og vil derfor helst ikke at det siste minnet skal være fra kisten. Det vil være helt opp til den enkelte å vurdere hva som føles mest riktig. Det som er viktig er at ingen tvinges til å delta på en syning dersom det ikke er ønskelig, det gjelder også barn, for å unngå vonde minner. Samtidig er det også viktig å inkludere nettopp barn dersom de ønsker det, da en syning kan gi dem muligheten til å ta en siste avskjed på sin måte.

For deg som har behov for et begravelsesbyrå; Oslo, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark fylker dekkes av Fonus. Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi best kan bistå deg i en vanskelig tid!