Tradisjoner og riter: Vikingenes begravelser

Vikingene hadde en sterk tro på et liv etter døden og døden ble sett på som en overgang til en ny tilværelse. Derfor handlet også mye av begravelsen om å forberede den avdøde best mulig på reisen til dødsriket.

Stor forskjell på fattig og rik

Når de gjelder selve seremonien er det imidlertid viktig å huske på at det i vikingtiden var stor forskjell på fattig og rik. De aller fleste ble rett og slett gravd ned i et hull i bakken eller kremert på et enkelt likbål. De mektigste blant vikingene ble derimot gravlagt under helt andre forhold og det er deres begravelser vi kjenner mest til i dag. Kjente skip som Gokstad- og Osebergskipet ble brukt i storslåtte seremonier som skulle ta de avdøde til dødsriket – på første klasse. I tilknytning disse gravene ble det funnet spor etter en rekke nyttige gjenstander som de skulle ha med seg på reisen. Det ble gjerne også ofret en rekke dyr for å ære den avdøde og rester av skjelettene ble funnet i disse skipsgravene.

Valhall som det fremste målet

For en kriger var det ypperste de kunne oppnå å komme til selveste Valhall – Guden Odins rike for de modigste av vikingkrigere. Her kunne de slåss og kjempe hver eneste dag, gjerne dø i slag for så våkne til liv igjen hver kveld for å feire med rikelige mengder kjøtt og mjød. De slaktede dyrene kunne også slaktes på nytt igjen neste dag. Mye har forandret seg siden vikingtiden og for folk flest har nok det meste endret seg til det bedre – heldigvis. Samtidig er også vi moderne mennesker opptatt av å markere dødsfall med en verdig seremoni for å minnes våre kjære. Vi i Fonus følger kanskje ikke tradisjonene til vikingene, men vi er svært opptatt av å ivareta ønskene til de pårørende

Del på sosiale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Flere nyheter fra Fonus:

Tenn et lys

Vi hjelper deg med å tenne et lys Hvis du selv ikke har mulighet til å besøke graven i løpet av allehelgensdag,

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24