Trenger du støtte til begravelsen?

Blant de mange spørsmålene som stilles ved et dødsfall er, naturlig nok, hvem som skal betale for begravelsen. Det vil for mange være vondt å skulle tenke på utgifter når man står midt i en sorgprosess, spesielt ettersom de aller fleste ønsker det beste for den avdødes siste avskjed.

Hvem betaler?

Gravferdskostnadene dekkes normalt av den avdødes midler. Det innebærer at dette har første prioritet i dødsboet. Dersom det er lite midler i boet, kan pårørende velge å dekke deler av kostnadene selv. Det er også mulig å søke NAV om gravferdsstøtte.

Gravferdsstønad fra NAV

Hensikten med stønaden fra NAV er at den skal bidra til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. For å unngå misbruk av ordningen, er stønaden behovsprøvd. Det stilles også tre spesifikke krav: den avdøde må ha vært medlem i folketrygden, selve gravleggingen må allerede ha funnet sted og det må ha påløpt utgifter for denne. Det er den som har lagt ut for gravleggingen som skal søke om støtten, men det nøyaktige beløpet som dekkes vil være avhengig av avdødes formue og forsikringsutbetaling. Maksimalt vil det per januar 2022 være mulig å få innvilget 26 011 kroner i støtte.

Stønad ved båretransport fra NAV

I tillegg til gravferdsstønad, har NAV også en stønad for båretransport. Hensikten er å bidra til å dekke utgifter i forbindelse ved gravlegging når båren med den avdøde må transporteres over lengre avstander. Dette er begrenset til rimeligste naturlige transportmåte og rimeligste naturlige transportvei. Det er ikke et fastsatt beløp som dekkes, og dokumenterte utgifter minus en egenandel vil derfor kunne godkjennes. Merk at det stilles spesifikke krav for å få innvilget støtte, blant annet at avdøde må ha vært medlem i folketrygden ved dødsfallet og at dødsfallet fant sted i Norge. Du kan lese mer om kravene her.

For deg som har behov for et begravelsesbyrå; Oslo, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark fylker dekkes av Fonus. Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi best kan bistå deg i en vanskelig tid!

Del på sosiale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Flere nyheter fra Fonus:

Tenn et lys

Vi hjelper deg med å tenne et lys Hvis du selv ikke har mulighet til å besøke graven i løpet av allehelgensdag,

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24