Ulike alternativer: Humanistisk gravferd

Ved dødsfall er det familie/pårørende som avgjør om det skal være en begravelsesseremoni og detaljene rundt denne. Det kan samtidig være slik at avdøde hadde personlige ønsker som påvirker hvordan begravelsen vil foregå. Der det finnes dokumenterte ønsker fra den avdøde vedrørende gjennomføring av begravelsen, er pårørende lovpålagt å følge ønske om kremering og hvem som skal ha gravferdsretten.

Første kontakt

En religiøs begravelse er ikke den eneste muligheten, og mange foretrekker å gå i en humanistisk retning. En humanistisk begravelse og seremoni er en mulighet for alle som ønsker det. Det er byrået som tar kontakt med Human-Etisk Forbund dersom dette er det foretrukne alternativet for begravelsen. Det er selvsagt mulig å ta kontakt selv, men vi arrangerer gjerne dette for deg.

Gravferdtaler fra Human-Etisk Forbund

Ved begravelse i regi av Human-Etisk Forbund, vil du blir kontaktet av en gravferdstaler, og sammen bli dere enige om et tidspunkt for hjemmebesøk. Det er gravferdstaleren som fyller den rollen som for eksempel en prest ville hatt. Gravferdstaleren vil gjennom samtaler lære mer om den avdøde, og danne seg et inntrykk av det livet som er levd. Her har familien og pårørende mulighet til å fortelle historier, små anekdoter og detaljer fra den avdøde sitt liv. Gravferdstaleren vil deretter samle sammen disse inntrykkene og forfatte en personlig tale. Det er også mulighet for dikt, musikkstykker, bildefremvisning med mer.

Ønsker og spesifikasjoner

Det er mange muligheter når det kommer til gjennomføring av begravelsesseremonien. Enten det er et ønske om kiste, urne, askespredning, urnesenking – en humanistisk seremoni tar hensyn til ønskene til familie og pårørende. Alle har rett på en gravplass, og de pårørende kan selv være med på å bestemme plassering. Fonus hjelper deg med alt det praktiske, du kan være trygg på vårt begravelsesbyrå. Lillestrøm, Oslo og omegn – vi svarer raskt på henvendelser og ivaretar en verdig prosess i utformingen det siste farvel. Ta gjerne kontakt med et av våre kontorer for mer informasjon og veiledning.

Del på sosiale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Flere nyheter fra Fonus:

Tenn et lys

Vi hjelper deg med å tenne et lys Hvis du selv ikke har mulighet til å besøke graven i løpet av allehelgensdag,

Relatert artikkel

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24