Ulike tradisjoner for gravferd rundt om i verden

Det er stor variasjon i tradisjoner tilknyttet gravferd og dødsritualer på tvers av blant annet religion og kultur. Norske gravferdsbyrå, som Fonus, må ta hensyn til slike tradisjoner og prøve etter beste evne å legge til rette for disse.

Praksisene varierer

Her er noen ulike eksempler på variasjoner:

  • Innen islam skal for eksempel den avdøde begraves så raskt som mulig og med ansiktet mot muslimenes hellige by – Mekka. Avdøde skal også helst begraves intakt og ikke kremeres.
  • Både buddhister og hinduister tror på en form for gjenfødelse etter døden. Hos førstnevnte kan kroppen både begraves og kremeres – det viktigste er at den behandles med respekt. For dem er det høyeste målet å slutte sirkelen av fødsel, død og gjenfødelse ved å oppnå varig fred gjennom Nirvana. Hinduene tror på sjelevandring etter døden og kremasjon brukes derfor for å få sjelen til å forlate kroppen. Dette skal også helst skje så raskt som mulig.
  • Det finnes også ulike tradisjoner for vask av den avdøde, gjerne i kombinasjon med bønn og opplesing av ulike religiøse tekster. I en jødisk begravelse leser for eksempel gjerne en nær slektning bønnen kaddish i forbindelse med jordfestelsen. I kristne begravelser er det veldig vanlig med kranser og blomster. I jødedommen derimot, er det ikke tillatt med blomster verken på kisten eller ved graven.

Noen felles ritualer er det likevel

Noen fellesnevnere er det samtidig gjerne på tvers av kultur, religion og tradisjon. Ideen om en verdig eller respektfull behandling av den dødes kropp står for eksempel veldig sentralt. Bruk av bønn og samling av familie, venner og bekjente er også svært vanlig uansett kultur eller religion. Hvitt er også en farge som ofte går igjen i forbindelse med gravferder, blant annet i kristendommen, islam og jødedommen. Det samme gjelder bruk av levende lys.

Fonus er et gravferdsbyrå som vet å tilrettelegge begravelse i henhold til ulike tradisjoner. Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon om hvordan vi kan bistå.

Del på sosiale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Flere nyheter fra Fonus:

Tenn et lys

Vi hjelper deg med å tenne et lys Hvis du selv ikke har mulighet til å besøke graven i løpet av allehelgensdag,

Relatert artikkel

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24