For praktisk hjelp ved et dødsfall, ring oss på
03024
hele døgnet

Når noen som har stått deg nær går bort fører det til en sorgreaksjon som kan utarte på ulike måter. Hvordan vi reagerer kan være svært forskjellig og det er viktig å respektere ulike, og til dels sterke, reaksjoner. Samtidig er dette noe vi alle vil oppleve. Å miste noen er rett og slett en naturlig del av livet.

Publisert 2. juni 2022 i Begravelse, Sorg

Når noen har gått bort er det veldig vanlig å føle at det er vanskelig å finne de rette ordene. Mange er redde for å uttrykke seg feil, spesielt ovenfor de som sto den avdøde nærmest. Frykten handler gjerne at vi for all del vil unngå å gjøre sorgen større eller å påføre mer smerte. Så, hva sier man egentlig?

Publisert 2. juni 2022 i Begravelse

Ved dødsfall kan det være ønskelig å opprette et minnefond eller å gi en minnegave. Vet du hva som er forskjellen?

Publisert 2. mai 2022 i Nyttig informasjon

Ved dødsfall er det familie/pårørende som avgjør om det skal være en begravelsesseremoni og detaljene rundt denne. Det kan samtidig være slik at avdøde hadde personlige ønsker som påvirker hvordan begravelsen vil foregå.

Publisert 2. mai 2022 i Begravelse, Nyttig informasjon

Visste du at i Norge har den som ved dødsfallet hadde bopel i en spesifikk kommune også rett på gravplass der? Dette er en såkalt fri grav, det vil si at du ikke betaler festeavgift for denne i fredningstiden på 20 år.

Publisert 2. april 2022 i Nyttig informasjon

Det er ingen hemmelighet at det kan være store kostander knyttet til en begravelse og alt som medfølger.

Publisert 2. april 2022 i Nyttig informasjon

Blomster har lang tradisjon ved begravelser som en siste respektfull hilsen og symboliserer kjærlighet og omsorg.

Publisert 2. april 2022 i Nyttig informasjon, Skikk og bruk

Når et dødsfall inntreffer i utlandet vil det ofte være ekstra bekymringer knyttet til kostnader, koordinering av repatriering og regler for varsling. Nedenfor finner du noen råd for hvordan du skal gå frem ved dødsfall i utlandet.

Publisert 2. april 2022 i Nyttig informasjon

Tradisjonen med å holde en minnestund for den avdøde går tilbake til hedensk tid, da man hedret vedkommende syv dager etter dødsfallet. Det ble brygget et eget øl – gravøl – som også ble brukt som arveøl for å høytidelig markere arvingenes overtakelse av gården. Spoler vi fram til 2022 har tradisjonen endret seg mye, men selve samværet lever i beste velgående.

Publisert 28. februar 2022 i Nyttig informasjon, Skikk og bruk